Bovenbouw

De eerste twee leerjaren zijn algemeen vormend. De laatste twee leerjaren (de bovenbouw) zijn de examenjaren. Vanaf schooljaar 2016-2017 heb je bij Prinsentuin van Cooth de keuze uit drie moderne, toekomstgerichte programma’s, de zogenoemde profielen. Deze profielen vormen de voorbereiding op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Je kiest uiteindelijk uit één van de drie profielen:
  • Groen
  • Zorg & Welzijn
  • Dienstverlening en Producten (leerroute Technologie)
Dit profiel doe je op het niveau dat bij je past in de:
  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde leerweg

De profielen gaan over het beroepsgerichte programma. De theoretische leerweg heeft geen beroepsgerichte praktijkvakken.

Levensecht leren in projecten, cursussen en trainingen

Het beroepsgerichte programma is actief; leren betekent onderzoeken, ondervinden, ondernemen, ontwerpen. Veel 'doen' dus. Je leert als een professional, in een levensechte projectopdracht zet je de stappen die een professional zet. In cursussen en trainingen leer je de benodigde theorie en vaardigheden.

In de korte stages doe je ervaring op bij een bedrijf en door gerichte loopbaanbegeleiding ontdek je waar je talenten en kansen liggen. Zo ontdek je wat je wilt en raak je goed voorbereid op het vervolgonderwijs in het mbo en op het werk van de toekomst. Je leert de zogenaamde 21st Century Skills!

Download voor meer informatie de folder profielen en keuzedelen Prinsentuin van Cooth hier.

Meer algemene informatie vind je op www.vernieuwingvmbo.nl.

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal