Leerwerktraject

Het leerwerktraject is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. Zit je in de basisberoepsgerichte leerweg en heb je moeite om het lesprogramma te volgen? Leer je gemakkelijker in de praktijk dan via lessen op school? Dan is het leerwerktraject misschien iets voor jou. De school bepaalt in overleg met je ouders of je in aanmerking komt voor dit traject.

Bijvoorbeeld: op school doorloop je het examenprogramma Nederlands en volg je het beroepsgerichte programma. Dit wordt gecombineerd met enkele lesuren in algemene vakken, waar je werkt aan vaardigheden die je in staat stellen om bij een bedrijf te functioneren. Daarnaast loop je twee dagen per week stage. Bij een bedrijf oefen je alle zaken die je op school hebt geleerd. Je bent hier geen werknemer, maar een leerling van school die in de praktijk komt leren.

Na twee jaar leerwerktraject doe je examen in het vak Nederlands en in het beroepsgerichte programma. Als je op beide onderdelen voldoende scoort, ontvang je het diploma 'basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject'. Met dit diploma kun je direct verder leren op het mbo op niveau 2.

Leerling volgt een praktijkles

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal