Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op Prinsentuin Van Cooth. Dus ook die van jou! In de leerlingenraad zijn leerlingen van alle leerjaren vertegenwoordigd.

De leerlingenraad van Prinsentuin Van Cooth heeft verschillende doelen. Maar ze is vooral een podium voor leerlingen om ideeën in te brengen en veranderingen in gang te zetten. Ze geeft haar mening aan het bestuur en management en als ze daar om gevraagd wordt, haar advies over bepaalde zaken, zoals roosters en protocollen. Eens per maand komt de leerlingenraad samen in een vergadering.

De leden zelf zien de leerlingenraad als een uil. Daarom heeft ze ook de naam Owly. Een uil heeft namelijk een heel breed gezichtsveld en kan veel zien. Ook staat de uil symbool voor wijsheid. “Wij hebben als leerlingenraad overal oog voor, zeker als het over de leerlingen gaat. We adviseren de school graag en geven ook graag onze mening over zaken als rooster, pestprotocol en catering. Wij weten wat de leerlingen willen en waar ze tegenaan lopen. Wij hebben daar oog voor en hebben die wijsheid.”

Voel jij je ook geroepen om deel te nemen? Meld je dan snel aan! Dhr. J. Verstraate begeleidt de leerlingenraad vanuit school. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de leerlingenraad.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal