Aanmelden en toelating

Hoe meld je je aan?
Prinsentuin van Cooth leerling verzorgt paard en geit• Zeg tegen je juf of meester dat je naar Prinsentuin van Cooth wilt en vraag het aanmeldingsformulier.
• De centrale aanmeldavonden voor 2018-2019 vinden plaats op dinsdag 6 maart 2018 (achternaam A t/m K) en woensdag 7 maart 2018 (achternaam L t/m Z) van 17.00 - 20.30 uur.
• Breng dan mee: het ingevulde aanmeldingsformulier, een kopie van je ID of paspoort (voor- en achterkant) en het onderwijskundig rapport van je juf of meneer.

Wat telt mee?
• Het advies van de basisschool;
• Soms het gesprek met jou en je ouders/verzorgers.

En dan?
• Soms krijg je nog een uitnodiging voor een testdag of een aantal testjes;
• In mei weet je definitief of je bent toegelaten op Prinsentuin van Cooth;
• Er is een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen in de week van 25 t/m 29 juni 2018.

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend.
Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden.

Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

 


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal