Het ondersteuningsteam

Als er binnen de leerlingbespreking blijkt dat een leerling meer ondersteuning behoeft, dan wordt het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld.

Het OT is een multidisciplinair overleg waarin de brug wordt geslagen tussen de schoolinterne en -externe begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en zo snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en de school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een ontwikkelperspectief (OPP). Wij vragen de betreffende ouders/verzorgers hiervoor toestemming.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
LWOO is officieel toegekende hulp die leerlingen kan worden geboden om met succes een vmbo-opleiding te kunnen volgen.

 • LWOO wordt toegewezen door een onafhankelijke commissie: de COT (Commissie OndersteuningsToewijzing) van het Samenwerkingsverband.
 • LWOO kan worden toegekend aan leerlingen in alle leerwegen van het vmbo.
 • Om in aanmerking te komen voor LWOO moet aan een aantal criteria zijn voldaan.
 • De school voor voortgezet onderwijs, in dit geval Prinsentuin van Cooth, is verantwoordelijk voor de aanvraag van LWOO.

LWOO wordt op onze school op verschillende manieren aangeboden:

 • plaatsing in een kleinere klas, waardoor er meer individuele aandacht is (alleen voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg)
 • ondersteuning voor een bepaald vak of een bepaalde vaardigheid tijdens de les of in een ondersteuningsuur
 • begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • assertiviteits-/faalangsttraining (door het Servicecentrum)
 • ondersteuning van CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Externe ondersteuners:

 • ambulantbegeleider vanuit cluster 2, 3 en 4
 • jeugdarts GGD
 • leerplichtambtenaar vanuit de Gemeente

 Zie ook het schoolondersteuningsplan onder de knop schooldocumenten op de homepage.


Monique van der Loo

Ondersteuningscoördinator Monique van der Loo: "Ik ben altijd bereikbaar voor leerlingen, dat weten ze en ze komen ook. Ze kunnen altijd hun verhaal kwijt en ik help ze de oplossing te vinden."


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal