Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage.

Zit je in het derde jaar dan ga je twee weken aaneengesloten op stage.

Zit je in het vierde jaar, dan zijn er voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg 2 lintstages van 8 dagen (1 dag per week op stage). De gemengde en theoretische leerweg gaan 2 keer een week op stage.  

Leerlingen met zonnebloem


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal