Persbericht: hoog rapportcijfer voor vmbo-groen

Donderdag 20 oktober 2016 -

 

Leerlingen van het vmbo-groen waarderen hun school gemiddeld met een 7. Dit cijfer is net zo hoog als bij vwo-leerlingen en ruim een halve punt hoger dan de waardering voor het totale vmbo. Dit blijkt uit nadere analyse van de LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder scholieren. De AOC Raad is blij met de uitkomst: “Het is een bevestiging van wat wij van de scholen horen: leerlingen gaan met plezier naar school, de sfeer is prettig en er wordt veel waarde gehecht aan goede begeleiding.”

Op het vmbo-groen is veel aandacht voor de praktijk en buitenschoolse activiteiten. De onderzoeksresultaten laten zien dat dit wordt gewaardeerd door de leerlingen. Ook voelen zij zich voldoende uitgedaagd door hun docenten.

Geen verrassing is de hoge beoordeling van de leerlingbegeleiding, hier staat het groene onderwijs om bekend. Het is kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht. De leerlingen zijn ook positief over de groeimogelijkheden op school.

Het beeld van het vmbo-groen is op bijna alle onderdelen van de LAKS monitor positief. Uitschieters waren de vragen ‘Ga je met plezier naar school?’ (vmbo-groen 61% positief, ten opzichte van 49% totale vmbo) en de beoordeling van de sfeer (vmbo-groen 59% positief, ten opzichte van 44% totale vmbo).

Klik hier voor meer informatie over de LAKS Monitor.
Klik hier om het bericht te lezen op de website van de AOC Raad.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal