Onze missie

Op onze vmbo-school Prinsentuin van Cooth krijg je de ruimte om je op je eigen niveau te ontwikkelen. We hebben dan ook alle leerwegen in huis. We bieden veel uitdaging in gevarieerde en gecombineerde vakken bij Technologie, Zorg & Welzijn en Groen. Daardoor krijg jij zin om naar school te gaan, om te ontdekken, om je te ontwikkelen. Dat is het hart van onze school: een wereld creëren waarin je zin krijgt om je te ontwikkelen!

Prinsentuin van Cooth hart

Kinderen hebben van nature een grote nieuwsgierigheid en de wil tot ontwikkelen. We geloven dat deze zin om te ontwikkelen steeds belangrijker wordt om vast te houden, ook na je schooltijd. Dit gaat over het geloof in jezelf dat je kunt groeien. Dit gaat over een manier van denken die uitgaat van eindeloze mogelijkheden.

Dit geloof wordt gemaakt of gebroken door de omgeving die wij op school creëren. Hoe rijker de context is op school, des te meer word je uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn. Dan krijg je zin om je te ontwikkelen.

Onderwijs gaat steeds meer om het voorbereiden van leerlingen om zich staande te houden in een onzekere omgeving en toekomst. Veel kennis en vaardigheden van vandaag zijn morgen achterhaald. Veel leerlingen eindigen in andere sectoren dan waarin ze startten. Vakken en beroepen veranderen en vermengen. Als je je blijft ontwikkelen, ga je mee met de veranderingen en krijg je vertrouwen in jezelf.

Prinsentuin van Cooth werkt op dit moment aan een sterke pedagogische en didactische kader en visie op onderwijs. Naast deze ontwikkelingen bepalen het opbrengstgericht werken, het vormgeven aan ons passend onderwijs en de vernieuwing bovenbouw voor een belangrijk deel van onze agenda.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal