Schoolprestaties

Wij willen graag eerlijk en helder communiceren over onze resultaten. Alle scholen doen daarom mee aan 'Vensters VO' van de sectororganisatie VO-Raad.

Leerlingen bekijken de website van prinsentuin van cooth
De gegevens die in Vensters VO worden getoond, bieden ons inziens het beste beeld van de school. Op websites van de Inspectie van het Onderwijs, Trouw of Elsevier betreft het vooral de 'harde' gegevens als aantal geslaagden, terwijl deze niets zeggen over tevredenheid van de leerlingen, de veiligheid en kernwaarden van de scholen. Deze gegevens komen juist wel terug in de Vensters VO.

Als u de Vensters VO van Prinsentuin van Cooth wilt bekijken, klik dan hier.

Meer informatie over Vensters VO is te vinden op www.scholenopdekaart.nl dat vooral interessant is voor ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn.

Reacties op deze manier van verantwoording naar direct betrokkenen en belanghebbenden van onze school zijn bijzonder welkom. Mail uw reactie naar de heer P. Luijten, vestigingsdirecteur Prinsentuin van Cooth.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal