Transfercoaches

ROC West-Brabant wil het voortijdig schoolverlaten voorkomen door jongeren in hun eerste jaar op het mbo te laten begeleiden door een docent van hun vmbo-school: De transfercoach.

Overdracht van vmbo naar mbo

De transfercoach zorgt voor een 'warme overdracht' van vmbo naar mbo. De overstap van vmbo naar mbo is voor veel leerlingen een grote stap; dat geldt nog meer voor risicoleerlingen met bepaalde problemen zoals leerproblemen of sociaal-emotionele problemen.

De transfercoach begeleidt de overstap van vmbo naar mbo door gesprekken te voeren met de leerling, zorgcoördinator en studieloopbaanbegeleider op de mbo-school zodat deze de leerling beter kan ontvangen en begeleiden. Dit zorgt ervoor dat de leerling zich eerder thuis voelt in het mbo en zelf zijn eigen weg kan vinden. Op Prinsentuin van Cooth is de transfercoach Jenny Frankort - j.frankort@rocwb.nl. Zij werkt met alle mbo-scholen van ROC West-Brabant en De Rooi Pannen in Breda.Hoe werkt het?

Per examenjaar wordt bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor begeleiding door een transfercoach. Deze leerlingen beslissen uiteindelijk na een gesprek zelf of ze coaching willen. Die coaching begint op het moment dat de leerling naar zijn nieuwe vervolgopleiding in het mbo gaat. De coaching is geslaagd wanneer de leerling een goede overstap naar het tweede leerjaar in het mbo kan maken: doordat hij zijn lessen goed volgt en goed presteert op school.

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal