Ziekmelding

Als uw dochter of zoon ziek is, kunt u bellen tussen 8.00 en 9.30 uur naar 076-514 01 56.

Leerling plukt appel

Ziek op school
Als uw kind op school ziek wordt, meldt hij/zij zich ziek bij de afdelingsmanager. Die maakt een notitie in het contactboekje waarin staat wanneer hij/zij ziek naar huis is gegaan.

Beter melden
Als uw kind weer beter is, neemt hij/zij een melding van herstel, door u ondertekend, weer mee naar school. Ook als een leerling van huis uit ziek gemeld wordt, verwachten wij een melding van herstel terug op school. Formuliertjes hiervoor zijn op te vragen bij de administratie van de school.


Doktersafspraken
Wij vragen u, in het belang van de studie van uw kind, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.

Leerplicht
Alle afwezigheid wordt genoteerd. Bij onwettige afwezigheid wordt contact met u opgenomen. Ook kan de afdeling Leerplicht van de woongemeente worden ingeschakeld. Hetzelfde gebeurt ook als je te vaak te laat in de les komt.

Susanne Kruijs

Susanne Kruijs van de leerlingenadministratie: "Als er problemen zijn, voor financiën, cijferlijsten of adreswijzigingen. Leerlingen kunnen altijd aankloppen, dat weten ze en doen ze ook!"


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal